Wycinki drzew przy wykorzystaniu podnośników koszowych

Według danych przedstawionych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej okazuje się, że wycinka drzew na przestrzeni lat (porównanie 2011-2015 z 2016-2018) drastycznie wzrosła do aż 49 procent. Polska nie jest krajem, w którym najczęściej wycina się drzewa, jednak wciąż rocznie usuwa się aż 1 miliard drzew (według Ministerstwa Środowiska). Mimo iż w Polsce 77% lasów jest pod opieką państwa, tak osoby prywatne również często decydują się ścinać drzewa.

Podnośniki na wynajem

podnośnik koszowyZ jakich przyczyn? Powodów do ścięcia drzewa jest wiele, a zleceń podejmują się najczęściej strażacy, leśnicy bądź firmy specjalizujące się w tym. Ostatnie z wymienionych zazwyczaj dysponują odpowiednim do tego sprzętem, takim jak piły mechaniczne, liny czy niezbędne podnośniki koszowe. Dzięki podnośnikom specjaliści są w stanie stopniowo ścinać drzewo, nie powodując przy tym zagrożenia dla osób trzecich oraz samych pracowników. Z usług firm zajmujących się wycinką drzew korzystają zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. Cały sprzęt, w tym też podnośnik koszowy można wynająć, aby usunąć drzewa uniemożliwiające modernizację gruntu, stwarzające zagrożenie dla osób bądź mienia lub utrudniające dostęp do instalacji elektrycznej albo kanalizacyjnej. Za pomocą podnośników koszowych można nie tylko wycinać drzewa, ale również je pielęgnować. Dla specjalistów nie stanowi problemu formowanie koron drzew czy przenoszenie ptasich gniazd.

podnośnik koszowyNależy pamiętać, że większość drzew podlega ochronie i wycinanie ich bez wymaganego pozwolenia (od wójta lub burmistrza) może skutkować nałożeniem wysokiej kary grzywny. Co więcej, samodzielna wycinka bez właściwego zabezpieczenia i przeszkolenia może stanowić spore zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu, a także dla budynków lub instalacji. Jeżeli zatem zajdzie potrzeba usunięcia drzew, warto skorzystać z pomocy fachowców. Działają oni na terenie całego kraju, wynajmując, chociażby podnośnik koszowy z Trójmiasta. Za niewielką cenę można w sposób profesjonalny i bezpieczny wyciąć drzewo. O ile w Polsce sadzi się rocznie aż 30 miliardów drzew, tak wiadomo, że nie każde z nich rozwinie się prawidłowo.

Warto zatem mieć to na uwadze i nie niszczyć natury, jeżeli nie ma ku temu ważnych powodów. Odpowiednia instytucja wydająca pozwolenia na wycinkę doskonale będzie wiedziała, czy takie działania są zalecane. Próba ścięcia drzewa na własną rękę, może zakończyć się karą sięgającą nawet do 5000 złotych, a bardziej problematyczne może się to okazać, jeżeli w drzewie znajdowało się siedlisko ptaków lub owadów.