Przechowywanie towaru – regały wysokiego składowania

regałyMagazynowany towar, wymaga specjalnej uwagi, której zapewnić nie jest zwykle w stanie tradycyjny sposób składowania. Główną różnicą, pomiędzy towarem układanym na regałach przemysłowych hali sklepowej, a składowaniem towaru w magazynie, jest waga i objętość. W przypadku magazynu, wykorzystywane są regały wysokiego składowania, które zdolne są utrzymać wiele palet, w ułożeniu bezpośrednio jedna na drugiej bez ryzyka uszkodzenia tego, co znajduje się na poszczególnych paletach.

Dopuszczalna ciężkość, jaką mogą utrzymać regały przystosowane do wysokiego składowania, jest nieporównywalnie większa niż w przypadku tradycyjnych regałów używanych w niewielkich sklepach i supermarketach. Dlatego też, przystosowane są one do wypełniania swojej roli w magazynach, bez narażenia na zgniecenie poszczególnych palet towaru. Palety, ułożone są rzędami, co pozwala na składowanie znacznie większej ilości towaru, z wykorzystaniem niewielkiej powierzchni. Oszczędność miejsca składowania towaru, w przypadku magazynu, jest kluczowa, lecz niemniej ważny jest także dostęp do każdej z palet, gdy zachodzi potrzeba przemieszczenia towaru lub skierowania go na zewnątrz, na teren sklepu, gdzie dostępny będzie on dla klientów i przygotowany do sprzedaży. Stabilność palet towaru w magazynie, pozwala zachować optymalne bezpieczeństwo personelu podczas przemieszczania kolejnych transz, jak również i, zapewnia łatwy dostęp do przedmiotów, znajdujących się w ofercie sklepu, kiedy personel magazynu, staje przed zadaniem przeniesienia jedynie niektórych modeli, bądź tylko wybranego rodzaju magazynowanego produktu. W razie potrzeby, składowane mogą być przedmioty umieszczone na paletach najróżniejszych rozmiarów. Rozmiar palet, zależny jest od typu magazynowanych towarów i to właśnie od tego zależy, jak bardzo trwałe powinny być kolejne transze, by zachować towar w stanie nienaruszonym.

Dostosowanie planszy do wagi produktów w magazynie jest równie istotne, co zapewnienie także i stabilności, ponieważ niestabilne plansze, bądź produkty na nich, niosą ryzyko osunięcia i okaleczenia personelu, bądź klientów.