Projektowanie systemów nawadniania w sadownictwie

W ostatnich latach ilość opadów w okresie wegetacji roślin często jest niewystarczająca dla zachowania optymalnych upraw czy plonów. Przekonali się o tym także przedstawiciele branży sadowniczej. Dlatego też, dla zachowania odpowiednich warunków dla rozwoju roślin stosuje się specjalne systemy nawadniające. Współczesne rozwiązania dotyczące hodowli roślin za cel przyjmują także ochronę środowiska. Rozsądne korzystanie z zasobów wodnych to połączenie wydajnej dystrybucji wody z ekologicznym poborem.

Jak projektowane są systemy nawadniania?

projektowanie systemów nawadnianiaKażda uprawa będzie wymagała innego systemu nawodnieniowego. Na plantacjach sadowniczych wykorzystuje się trzy sposoby na nawodnienie: kroplowe, podkoronowe i nadkoronowe (antyprzymrozkowe). Projekt takiego systemu należy zlecić specjalnym firmom, które dopasują odpowiednią instalację w zależności od wielu czynników. Profesjonalne projektowanie systemów nawadniania zaczyna się od oceny gleby i wody. Pobranie odpowiednich próbek stosuje w się w celu analizy pierwiastkowej, a także poziomu przesuszenia. Elementy instalacji wodnej nie są odporne na duże ilości żelaza, wapnia czy manganu w glebie, dlatego też, w razie wystąpienia dużych składowisk któregokolwiek z tych pierwiastków, dobiera się odpowiednie filtry, które zapobiegną zatykaniu i zanieczyszczeniu instalacji. System nawadniający jest zawsze dopasowany do danej rośliny.

projektowanie systemów nawadniania

Szczególnie podatne na wysuszenie są rośliny o niewielkim systemie korzeniowym, takie jak truskawki. Bardziej odporne są drzewa takie jak grusze czy jabłonie, o korzeniach sięgających do głębszych warstw gleby. W uprawie roślin krzewiastych często stosuje się nawadnianie kroplowe, polegające na rozłożeniu jednej instalacji z emiterami wzdłuż rzędu roślin. Podaż wody następuje poprzez nawadnianie bezpośrednio do systemu korzennego, dzięki zastosowaniu specjalnego kroplomierza. Instalacja może przebiegać nad glebą, ale czasem także pod w celu ochrony jej elementów przed ptakami, które mogą ją zniszczyć, gdy same także zapragną skorzystać ze źródła wody. Nawadnianie podkoronowe wykorzystuje minizraszacze, tak by woda docierała do większej powierzchni gleby wokół drzewa.

Trzeci typ instalacji, system nadkoronowy, wykorzystuje się do ochrony krzewów przed przymrozkami, najczęściej w rejonach Europy Zachodniej. Profesjonalny projekt systemu nawadniającego zawiera w sobie analizę pierwiastkową gleby, a także poziomu wysuszenia. W uprawach sadowniczych korzysta się z rozwiązań, które przynoszą optymalne efekty dla rozwoju każdej z roślin. Instalację można wykonać na kilka sposobów, biorąc pod uwagę dopasowanie do danej uprawy.