Ozonowanie pomieszczeń – cóż to takiego?

ozonowanie pomieszczeńJaki jest najskuteczniejszy sposób na pozbycie się wszelkiego rodzaju wirusów, grzybów, zarazków i innych drobnoustrojów w pomieszczeniach? Wielu z nas odpowiedziałoby zapewne, że jest nim promieniowanie UV, czy też para wodna.

Jednakże, jak dowodzą wszelkie badania, najefektywniejszym sposobem na pozbycie się każdego, najdrobniejszego nawet drobnoustroju, jest tak zwane ozonowanie pomieszczeń. Ozonowanie jest procesem, polegającym na zamianie powietrza lub tlenu w ozon. Proces taki jest możliwy dzięki tak zwanemu „ozonatorowi” lub „generatorowi ozonu”. Właściwa obsługa takiego urządzenia przebiega w sposób następujący: Po wyborze pomieszczenia, które ma zostać poddane ozonowaniu, należy podłączyć generator ozonu do prądu. Następnie, silikonową rurkę, przy pomocy której będzie przesyłany ozon, umieszczamy w interesującym nas pomieszczeniu. Należy pamiętać, że generator ozonu musi znajdować się w innym, niż ozonowanie, pomieszczeniu. W innym przypadku nie będzie on skuteczny. Kolejną czynnością jest uruchomienie ozonatora i pozostawianie go uruchomionego na około godzinę czasu. Oczywiście, długość pracy generatora jest uzależniona od jego mocy oraz od wielkości ozonowanych pomieszczeń.

Po skończeniu ozonowania, należy porządnie przewietrzyć pomieszczenie, które poddane zostało ozonowaniu. Taki sposób obsługiwania ozonatora pozwala w najskuteczniejszy sposób pozbyć się niechcianych bakterii ze wszystkich pomieszczeń.