O statycznej próbie zginania metali

Aby sprawdzić, czy dany element metalowy charakteryzuje się oczekiwanymi parametrami technicznymi, należy przeprowadzić konkretne testy. Ich zadaniem jest najczęściej określenie wytrzymałości elementu oraz tego, czy został on wykonany z zachowaniem norm technologicznych. Podstawowym testem tego rodzaju jest statyczna próba zginania metali. To właśnie ona ma na celu wskazanie, jaka jest dokładna wytrzymałość na zginanie danego elementu, a równocześnie pozwala określić cechy sprężystości oraz plastyczności badanej próbki.

Czym jest statyczna próba zginania metali?

statyczna próba zginania metaliObok statycznej próby zginania wytrzymałościowego wymienia się jednak też próbę zginania technologicznego, która ma na celu sprawdzić, jakie odkształcenia plastycznej powstają wówczas, gdy działa siła zginająca. W laboratoriach wykonuje się obie próby. Przyjrzyjmy się pierwszej z nich, a więc statycznej próbie zginania wytrzymałościowego. Takiemu badaniu podlegają próbki – które muszą mieć określony kształt. Najczęściej poprzeczny okrągły lub kwadratowy – na całej długości taki sam, muszą też charakteryzować się konkretnymi wymiarami w mm. Jeśli chodzi o metale, próbkami są najczęściej pręty odlane. Znaczenie ma też ich parametr chropowatości powierzchni, który w przypadku próbek nieobrobionych powinien wynosić 25 mm, natomiast obrobionych – 3,2 mm.

statyczna próba zginania metaliJak widać, próbka do badania zginania nie może być byle jaka, a musi spełniać pewne wymagania. Dlatego statyczna próba zginania metali przeprowadzana jest zawsze przez profesjonalistów, którzy posiadają pełną wiedzę w tym temacie. W przypadku niedostosowania się do ogólnych norm, wynik badania mógłby być przekłamany. Samo badanie przeprowadzane jest na uniwersalnych maszynach wytrzymałościowych. Muszą one być wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie, konieczny jest siłomierz, który będzie skonfigurowany w odpowiedni sposób, aby nie doprowadzał do błędów skazania. Drugim ważnym przyrządem jest narzędzie służące do pomiaru strzałki ugięcia – dzięki niemu można bowiem przeprowadzić pomiar poprzecznego przemieszczenia przekroju badanej próbki. To wszystko z pewnością brzmi skomplikowanie, dla laików jest to wiedza tajemna.

Profesjonaliści natomiast zajmują się tym na co dzień – dzięki statycznym próbom zginania metali mogą oni z dużą pewnością stwierdzić, czy dany metal pod względem wytrzymałości spełnia oczekiwania producenta. W laboratoriach powinny znajdować się nowoczesne maszyny wytrzymałościowe, aby wyniki były jak najbardziej dokładne – to obok wiedzy i umiejętności operatora maszyny druga podstawowa sprawa.