Modernizujemy rozdzielnice niskiego napięcia

Liczne stacje transformatorowe rozsiane na terenie całej Polski są w różnym stanie technicznym. Wiele z nich wymaga napraw, a inne całkowitej wymiany niektórych elementów, takich jak rozdzielnice niskiego napięcia itp. Modernizacja urządzeń sieci elektroenergetycznej to niezwykle istotna kwestia, która może mieć znaczenie dla całej gospodarki lub w mniejszej skali dla działania danego zakładu przemysłowego.

Jak modernizować rozdzielnice niskiego napięcia i baterie?

Rozdzielnica napięciaWarto przy tym pamiętać, że stacje transformatorowe mogą mieć charakter stały i są w tym przypadku najprawdopodobniej częścią ogólnokrajowej sieci elektrycznej. Stacje mogą mieć również charakter mobilny i działać na terenie realizowanych budów lub w ramach zakładów przemysłowych. Sprawne działanie takich stacji wpływa nie tylko na bezpieczeństwo działania całego systemu, ale również na jego efektywność. Działające w ramach stacji transformatorowych rozdzielnice niskiego napięcia nie są zazwyczaj zbyt mocno obciążane, a to przekłada się na ich dobry stan pomimo wieloletniego okresu użytkowania, natomiast rozdzielnice średniego napięcia narażone są już na nieco wyższe wartości, a więc zużywają się zazwyczaj w szybszym tempie. Przy modernizowaniu stacji transformatorowych warto też zwrócić uwagę na baterie kondensatorów mające za zadanie prowadzenie kompensacji mocy biernej. Obciążenie sieci przez dużą liczbę odbiorników indukcyjnych ma charakter zmienny. Wraz ze wzrostem ich liczby należy również zwiększyć moc baterii kondensatorów, tak aby dopasować ją do zwiększonego obciążenia sieci. W ten sposób efektywność całego systemu zostanie utrzymana, a rozdzielnice niskiego napięcia będą mogły poprawnie działać.

Modernizacja stacji transformatorowych jest niezbędnym krokiem na drodze do poprawy skuteczności działania sieci elektroenergetycznej. Okresowe przeglądy stanu technicznego oraz uaktualnianie danych związanych z obciążeniami to niezbędne elementy, które stwarzają podstawę do rozpoczęcia procesów modernizacyjnych.