Jakie są najważniejsze zalety szamba?

Pomimo upływu czasu w dalszym ciągu nie każde gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na podłączenie do instalacji kanalizacyjnej. W takiej sytuacji w dalszym ciągu jedynym rozwiązaniem okazać się może założenie szamba. Posiada ono wiele różnych zalet, które okazać się mogą tymi decydującymi o jego wyborze.

Szambo i jego zalety

Jedną z bardziej istotnych okazuje się być bardzo niski koszt jego instalacji. Pozostaje on tańszym w bezpośrednim porównaniu do dolnego rozwiązania alternatywnego, takiego jak przydomowa oczyszczalnia ścieków, czy też kanalizacja. Dodatkową zaletą z tym bezpośrednio związaną wydaje się być fakt doskonałego sprawdzania się szamba nawet na mniejszych działkach. Dodatkowo te nowoczesnego typu pozostaje rozwiązaniem, które wyróżnia się bardzo wysokim poziomem szczelności, oraz odporności na większość negatywnie oddziaływujących czynników. Betonowe szambo jest także rozwiązaniem o bardzo wysokiej stabilności. Redukuje ono ryzyko wypchnięcia przez napór wód gruntowych co często ma miejsce w przypadku zbiorników wykonanych z tworzywa.

Jeżeli chodzi o koszty instalacji takiego właśnie rozwiązania to tak jak wspomniano są one zazwyczaj zdecydowanie mniejsze w porównaniu do dowolnego alternatywnego. W zależności od rodzaju zbiornika oraz innych czynników koszty założenia szamba będą się wahać w granicach od 3000 zł do 6000 zł. Jest to koszt nawet o połowę mniejszy niż ten związany z zakładaniem przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli chodzi o szambo – małopolskie jest jednym z regionów gdzie szczególnie często się z niego korzysta. Warto pamiętać, że pewne sytuacje powodować mogą, że będzie to jedyne rozwiązanie z którego można skorzystać do radzenia sobie z nieczystościami. W szczególności chodzi tutaj o bardzo wysoki poziom wód gruntowych na danej działce. W przypadku zakładania szamba obowiązują również mniej restrykcyjne normy jeżeli chodzi na przykład o odległość betonowego zbiornika od granic działki i budynków mieszkalnych. Właśnie to wydaje się istotnie przekładać na zdecydowanie większą uniwersalność tego rozwiązania. Mimo upływu czasu w dalszym ciągu niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się szambo. Rozwiązanie to jest cenione przede wszystkim ze względu na fakt bardzo niskich kosztów instalacji. Oprócz tego jednak te nowoczesne jego rodzaje oparte o betonowe zbiorniki wydają się sprawiać mniejsze problemy w trakcie codziennej eksploatacji. Instalowanie szamba będzie zawsze związane ze zdecydowanie mniejszą ilością warunków formalnych, które trzeba w tym celu spełnić.