Jaki rodzaj betonu jest mrozoodporny?

Beton należy do tych rodzajów materiałów budowanych, które są zdecydowanie najczęściej doceniane za jego odporność Pomimo tego, nawet ten materiał, ma swoje istotne, słabe strony, a ich przykładem może się okazać podatność tego właśnie surowca na mróz. Na szczęście, odpowiednio przygotowując zaprawę można uzyskać beton o znacznie wyższym poziomie odporności.

Mrozoodporny beton – dlaczego warto się nad nim zastanowić?

Aby możliwe było uzyskanie opisywanego mrozoodpornego betonu, bardzo ważne okazuje się zastosowanie do jego stworzenia, odpowiedniego rodzaju mieszanki napowietrzającej. Powietrze, które wprowadzone zostanie do zaprawy, ma przede wszystkim na celu nadać betonowi odpowiednią strukturę, odpowiedzialną za większą odporność takiego właśnie surowca. To właśnie pęcherzyki powietrza, odpowiedzialne będą bezpośrednio za przerwania sieci kanalików, które są wykorzystywane przez ciecz do jej przepływu. Dzięki temu, beton, nawet po zastygnięciu zaprawy, znacznie trudniej nasycać się będzie wodą, jednocześnie pęcherzyki powietrza stanowić będą swoisty bufor zabezpieczający, chroniący również przed oddziaływaniem mrozu.

To, jak duża ilość powietrza będzie znajdować się w betonie, zależne będzie w bezpośrednim stopniu od kilku bardzo ważnych czynników zewnętrznych. Wpływać na to będzie przede wszystkim rodzaj zastosowanego cementu, uziarnienie kruszywa, oraz ogólna temperatura betonu. Wpływ na ilość powietrza znajdującą się w betonie, będzie miała również ewentualna obecność wszelkiej maści dodatków mineralnych. W obecnym czasie, jeśli chodzi o polecany beton mrozoodporny powinien on posiadać procentowy udział co najmniej 3,5 % powtarza, lub maksymalnie – 4,5 % powietrza. Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom mrozoodporności betonu, nie warto zapominać nigdy o pewnych szczególnych czynnikach dodatkowych. Warto wykorzystywać rodzaj betonu który fabrycznie ceniony jest właśnie za mrozoodporność, to jest beton typu BII lub też BI. Kluczowe jest również wykorzystywanie kruszywa, które przez jego dystrybutora, określane będzie jako mrozoodporne. Podczas tworzenia zaprawy, istotne jest ograniczenie ilości miau, jak również piasku drobnoziarnistego. Beton, jest przykładem materiału budowlanego, który jest szczególnie ceniony za jego legendarny wprost poziom odporności. Warto jednak pamiętać o tym, że beton będzie w stanie osiągnąć takie właściwości, w sytuacji wykorzystywania odpowiedniego rodzaju kruszywa. Aby zwiększyć odporność betonu na przykład na mróz, bardzo ważną rolę odgrywać będzie odpowiednia ilość powietrza, która znajdować się będzie w betonie.