Funkcje stacji dozowania w basenie

Dla osób zainteresowanych usprawnieniem działania systemów instalacji basenowej ważna okazać się może coraz większa dostępność automatycznych systemów uzdatniających. Ich działanie opiera się na wykorzystaniu aparatury pomiarowej, dzięki której obliczany jest właściwy poziom stężenia substancji chemicznych, a także pH na poziomie bezpiecznym dla skóry pływających. Dzięki specjalnej pompie, do wody w zbiorniku dostarczane są następnie ilości substancji, które zgodne są z wcześniejszymi wskazaniami.

Stacje dozowania chemii

Najczęstszą metodą uzdatniania przez wiele lat było wykonywanie go ręcznie. Na szczęście dzięki współczesnym urządzeniom, proces ten został zautomatyzowany i do jego przeprowadzenia wystarczy stacja do dozowania chemii. Po odpowiednim skalibrowaniu pełni ona kilka zadań, związanych z utrzymaniem właściwych parametrów wody. Przede wszystkim dokonuje ciągłych testów na stężenie zwartości środka chemicznego, jak również sprawdza zasadowość wody. Obydwa te pomiary są bardzo istotne dla późniejszego, bezpiecznego użytkowania basenu. Zbyt wysokie stężenie chemikaliów może prowadzić do podrażnień skóry i oczu, a pH powinno być zbliżone do pH skóry, aby nie wpływać negatywnie na jej kondycję. Stacja oblicza następnie jaka ilość substancji powinna trafić do wody tak, żeby ta charakteryzowała się właściwymi wskazaniami w obu tych przypadkach.

Za pomocą systemu mieszania wody, który wykorzystuje pompę, płyny mieszają się z nią i zostają rozprowadzone w całym zbiorniku. Dla osób, które uczulone są na chlor, duże znaczenie może mieć informacja, że stacje dozujące są przystosowane także do uzdatniania metodą tlenową. W takim przypadku wykorzystywane są w nich płyny, których substancję czynną stanowi tlen aktywny. Mimo że nie pozbywa się on glonów i alg tak skutecznie, jak preparaty chlorowe, jego dużą zaletą jest bezwonność. Niektóre stacje dozujące poza swoim głównym zadaniem, monitorują również na bieżąco temperaturę wody, a wbudowana pamięć pozwala na skontrolowanie dokonywanych przez urządzenie działań.

Z publicznych basenów i pływalni stacje automatycznie dozujące chemię trafiły też do prywatnych użytkowników. Pozwalają one na pominięcie uciążliwego, ręcznego procesu uzdatniania i o wiele dokładniejsze dokonanie pomiaru stężeń substancji czynnych oraz pH w wodzie. Parametry te monitorowane są na bieżąco, dzięki temu kontrola jakości wody staje się o wiele prostsza. Poza regularnym kalibrowaniem i wymianą zbiorników z płynami nie wymagają one natomiast dodatkowych działań.