Etapy badań geotechnicznych

Planując inwestycję budowlaną należy wcześniej wykonać badania geologiczne, dzięki którym można uzyskać informacje na temat gruntów, które mogą być ważne podczas budowy i projektów. Obowiązek robienia badań geologicznych od 29 kwietnia 2012 roku ciąży na inwestorach budynków. Kategoria budynku ma wpływ na rodzaj badań, jakie należy przeprowadzić na gruncie. Te dla domów jednorodzinnych są inne niż w przypadku pozostałych budynków.

Jak wyglądają badania geologiczne?

Najpierw należy ustalić przebieg badania z właścicielem terenu. Dotyczy on miejsca i czasu kiedy ma zostać przeprowadzone badanie. Badania geologiczne pod dom jednorodzinny najczęściej wykonywane są pomocą metody udarowo-obrotowej wykorzystującej wiertła hydrauliczne. Poza wiertłami wykorzystuje się narzędzia pomocnicze, takie jak sondy statyczne, które mają własny napęd hydrauliczny. Analiza wykonywana jest przy pomocy stożka elektrycznego czy mechanicznego. Po przeprowadzeniu takich badań można sprawdzić odkształcalność warstwy geologicznej oraz jej wytrzymałość na obciążenia. Po ustaleniu przebiegu badań i narzędzi jakie będą wykorzystywane następuję etap wyznaczania punktów badawczych, który polega na naniesieniu na mapę. Jest to możliwe dzięki urządzeniom GPS.

Ostatnim etapem badań geotechnicznych przeprowadzanych przez specjalistów jest przeprowadzenie badań, które trwają kilka godzin i wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów. Podczas badania wykonywane są odwierty, które pozwalają na miarodajność badania. Im jest więcej odwiertów, tym pomiary będą dokładniejsze. Zazwyczaj ich minimalna ilość to 3-4, gównie na narożnikach późniejszego budynku. Głębokość ich uzależniona jest do tego, czy planowane będzie podpiwniczenie – jeśli tak to wymagana głębokość wynosi od 3 do 6 metrów. Koszt jednego odwiertu wynosi od 100 do 150 złotych za metr – uzależnione jest to od regionu i firmy wykonującej je. Poza wykonaniem odwiertów bardzo ważne jest sporządzenie dokumentacji, w której będą znajdowały się opisy warunków wodnych, informacje geotechniczne oraz stosowne wnioski i zalecenia.

Poza takimi niezbędnymi informacjami znajduje się część graficzna, która ma plan gdzie zaznaczone są miejsca odwiertów oraz linie przekrojów geotechnicznych. Poza tym w dokumentacji muszą się znaleźć wszelkie wykresy i formularze dodatkowych badań oraz wyniki analiz chemicznych próbek wody. Przeprowadzenie badań gruntowych przez zakupem działki bądź przed budowa domu może pomóc w zapobieganiu późniejszych przykrych skutków, do których może należeć pękanie ścian domu czy zapadanie się budynku.