Czy stosowanie osłon dla słupów magazynowych jest konieczne?

W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na konieczność zapewniania odpowiedniej ochrony wszelkim elementom wyposażenia, które można spotkać w magazynach. Do nich należą przede wszystkim słupy oraz regały, wymagające odpowiedniego zabezpieczenia przed ryzykiem ich uszkodzenia wózkami widłowymi.

Stosowanie osłon na słupy magazynowe

W tym celu stosuje się zdecydowanie najczęściej dedykowane osłony, które powinny się wyróżniać odpowiednią solidnością. Szczególne zagrożenie zarówno dla słupów magazynowych jak też i dla wykorzystywanych tam regałów stanowią wózki widłowe. Bardzo często dochodzi do zderzenia wózka z filarem i to niezależnie od poziomu doświadczenia operatora takiego sprzętu. Związane jest z to ograniczoną liczbą miejsca do dyspozycji w takich właśnie zakładach. Warto pamiętać, że uszkodzenie filarów magazynu może być bardzo poważne w skutkach właśnie ze względu na fakt, że stanowią one podporę dla całej konstrukcji obiektu. Ich właściwe zabezpieczenie więc jest szczególnie istotne a najczęściej wykorzystywana jest w takich celach osłona słupów magazynowych. Ze względu na ważną funkcję, którą takie właśnie zabezpieczenia spełniają szczególnie istotna jest odpowiednio solidna jakość ich wykonania. Zdecydowanie najczęściej obecnie stosowane są osłony wykonane z polimeru, czyli odpornego tworzywa sztucznego. Są one zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż niegdyś stosowane zabezpieczenia wykonane z metalu. Mimo wysokiej skuteczności jeżeli chodzi o ochronę filarów, mogły one powodować częste uszkodzenie samego wózka widłowego.

Tymczasem osłony filarów wykonane z polimerów pozwalają na zdecydowanie lepsze amortyzowanie powstałej w czasie uderzenia energii mechanicznej. Osłony takie dodatkowo nie wymagają montażu do posadzki co też nie doprowadza do wyrywania kotew, oraz uszkodzenia podłogi, jak miało to miejsce w przypadku osłon metalowych. Zazwyczaj wspomniane zabezpieczenie mocowane jest bezpośrednio do słupa, a w tym celu wykorzystywane są specjalne pasy wyposażone w dedykowaną klamrę zapadkową. Dodatkowo ochraniacze takie są wykonane z barwionego w masie tworzywa sztucznego. Wszelkie ewentualne uszkodzenia tych elementów nie są więc widoczne i nie wymagają odmalowywania czy też odnawiania. W obecnym czasie coraz częściej stosowanym rozwiązaniem okazują się być specjalne osłony, które montowane są zdecydowanie najczęściej na filarach obiektów przemysłowych. Zapewnienie im odpowiedniej ochrony wydaje się być szczególnie ważne mając na uwadze przede wszystkim fakt, że narażone są one często na uszkodzenia wywołane przez wózki widłowe. W celu ich ochrony zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są zabezpieczenia wykonane z tworzywa polimerowego o wysokiej skuteczności w rozkładaniu powstałej w wyniku uderzenia energii mechanicznej.

Po specjalne osłony zapraszamy na www.safetypadlocks.eu.