Badania geotechniczne pod kątem budowy

Zależnie od typu budynku jaki mamy zamiar wybudować, będziemy potrzebować różnego rodzaju uprawnień, oraz zezwoleń. Wszystko to jest odpowiednio regulowane, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przy budowach bardzo specjalistycznych.

Badania geotechniczne i określenie gruntu

badania geotechniczneDotyczy to także wielu oryginalnych rozwiązań w budownictwie konwencjonalnym, gdzie wymagają one nadzoru osoby odpowiednio doświadczonej, a ich wykonywanie bez takowej może sprowadzić na nas niebezpieczeństwo, oraz ewentualne kary za niedotrzymanie obowiązków w trakcie budowy. Przede wszystkim należy pamiętać, żeby rozpocząć jakąkolwiek większą konstrukcję, musimy najpierw uzyskać odpowiednie pozwolenie na budowę, a to wiążę się z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji działki budowlanej, oraz przedstawienie różnego rodzaju pomiarów i badań. Te ostatnie są z kolei najczęściej pomijane, przez co takie zgłoszenia się odrzuca, lub czasem przechodzą szczęśliwym trafem. Nawet jeśli, to nie można odmówić przydatności i wagi odpowiednich badań przeprowadzonych na tego typu działce. Mogą one znacznie wpłynąć na plan architektoniczny, dzięki czemu uniknie się uszkodzeń, lub osłabienia konstrukcji w przyszłości. A na to mogą wpływać różnego rodzaju cechy gruntu, które mogą wpływać na osłabianie struktury takiego budynku.

badania geotechniczneNajczęstsze problemy tego typu to ruchy gruntu, oraz wody gruntowe, które mogą wpływać na wytrzymałość i pozycję fundamentów. Dlatego też przez niezwykle ważne są odpowiednie badania geotechniczne pod budowę, które pozwolą na określenie cech gruntu tego typu. Wstępna analiza gruntu na terenie działki pozwala na określenie wielu jego cech. Do tego celu wykorzystuje się różnego rodzaju elementy takie jak georadary, impulsy elektryczne, czy też po prostu tradycyjne wiertła pobierające próbki ziemi z różnych głębokości, co pozwala na dokładne określenie jej warstw i cech na konkretnej działce. Taki odwiert pozwala zlokalizować podziemne źródła wody do czerpania, dokładnie określić elementy z jakich składają się poszczególne warstwy, ale także określić ich stabilność, stateczność, oraz wilgoć. Wszystkie te cechy pozwalają dokładnie określić projektantowi z jakich materiałów i rozwiązań należy skorzystać w tego typu konstrukcji.

Zależnie od stabilności gruntu, można zastosować solidniejsze fundamenty sięgające głębiej i odpowiednio je usztywniające, przy dużej obecności wód gruntowych warto zastosować większą warstwę hydroizolacji, dzięki czemu woda nie będzie niszczyć fundamentów, ani przenikać do środka, zwiększając wilgotność. Dlatego też takie badania są niesamowicie ważne i potrafią pomóc w konstrukcji w bardzo dużym stopniu.